WNF Panda danst voor Monsanto: actie bij het hoofdkantoor van het Wereld Natuurfonds (WNF) Nederland, tegen ‘verantwoorde’ soja.

[img_assist|nid=376|title=WWF Action|desc=|link=node|align=left|width=200|height=163] Op 19 mei kreeg het hoofdkantoor van WNF Nederland enkele bijzondere gasten over de vloer, waaronder een huilende panda, een Monsanto circusdirecteur, en verschillende mensen in witte overal die “Roundup” in het rond sproeiden.

De actie is een protest ter gelegenheid van de volgende stemronde van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS), op 28 mei in Campinas, Brazilië. Dit forum zal erin toestemmen om gentech ‘Roundup Ready’ soja te certificeren als ‘verantwoord’, terwijl deze soja in werkelijkheid verantwoordelijk is voor het massaal gebruik van pesticiden alsook voor ontbossing en het verdrijven van kleine boeren van hun gronden.

Bekijk twee actieclipjes onder


Tijdens de actie trachtte de Monsanto circus directeur de panda ervan te overtuigen de RTRS verklaring te ondertekenen. Die eindigt met de woorden “Hierbij verklaar ik Gentech RoundupReady Soja als VERANTWOORD.” De panda was hier echter niet mee akkoord en weigerde te ondertekenen. Intussen liepen pesticidesproeiers het ganse hoofdgebouw door, alle planten besproeiend met een gezonde dosis ‘Roundup’ pesticide. Trommelaars en flyeruitdelers zorgden ervoor dat alle WNF medewerkers geïnformeerd werden over de reden van de actie.

[img_assist|nid=378|title=WWF Action|desc=|link=node|align=left|width=200|height=163]De bezoekers bediscussieerden het onderwerp openlijk met de dierecteur van WNF-Nederland, Johan van de Gronden. Hij bleef erbij dat WNF meer invloed kan uitoefenen binnen de RTRS dan als zij uit het proces zou stappen. Daartegenover stelden de activisten dat WNF in een zeer geïsoleerde positie zitten, aangezien er omzeggens geen steun is binnen de RTRS vanuit het middenveld in producerende landen. Meneer van de Gronden wilde niet uitleggen hoe WNF haar steun aan RoundupReady soja kon verdedigen aan het publiek en aan de WNF-donateurs. Hij zij dat dat WNF daar wel voor zou zorgen. Hij wilde ook niet antwoorden op de vraag wat voor WNF een aanvaardbaar resultaat zou zijn van de Campinas conferentie.[img_assist|nid=380|title=Action at WWF|desc=|link=node|align=left|width=200|height=163]
WNF en Solidaridad, een Nederlandse ontwikkelings- en fairtrade organisatie, zijn de belangrijkste trekkers van het RTRS proces langs de kant van de NGO’s. De leden vanuit de industrie domineren de Ronde Tafel evenwel. Bewegingen van kleine boeren of inheemse bevolkingsgroepen ontbreken. Iedere RTRS conferentie totnutoe kende grote protesten en tegenverklaringen. FUNDAPAZ, een Argentijnse NGO, heeft aangekondigd de RTRS te verlaten na de conferentie van Campinas.

De criteria zijn wijd en zijd bekritiseerd:
- Zij stoppen de ontbossingen niet, maar legitimeren de expansie van sojamonoculturen
- gentech Roundup Ready Soja krijgt een ‘groen’ etiket
- sociale en milieu criteria zijn vaak vaag en zeer zwak

[img_assist|nid=379|title=WWF Action|desc=|link=node|align=left|width=200|height=163]Ondanks dit alles blijft WNF de RTRS ondersteunen. Ook al is zij officieel nog gekant tegen GGO’s, toch staat zij op het punt een ‘verantwoord’ label toe te kennen voor herbicide-resistente soja.

Je kan nog altijd de petitie tekenen op www.gifsoja.nlTwee Nederlandse kranten publiceerden een artikel na de actie:

- In Trouw: “Clash tussen organisaties in soja-discussie’ ‘WNF bekritiseerd voor het steunen van gentech gewassen’
- In het Agrarisch Dagblad: “WWF accepteert certificaat voor gentech soja"